Bilo da mislite da nešto možete ili da ne možete u oba slučaja ste u pravu

Henri Ford

Logosintezu je osmislio dr.Villem Lammers. Ovaj metod pomaže ljudima da postignu željenu promenu. 

Logosinteza je praktičan I veoma efikasan put  da se odrasli I dete oslobode teških sećanja, emocionalnih rana I ograničavajučih uverenja.

Kada pokrenemo neku uznemirujuću temu , u našem mozgu se dogadja sledeće:

 • Naša čula skupljaju informacije o stvarnosti, šta se dešava
 • Informacije kroz talamus putuju do amigdale..gde primećujemo pretnju.
 • taj alarm nam govori da se borimo, bežimo , ostanemo zamrznuti ili otcepljeni.

Kada primenimo Logosintezu informacije koje u amigdali izazivaju uzbunu, neutrališu se ili brišu i mozak je ponovo u stanju ravnoteže.

 

Šta radi Logosinteza? 

 • Pomaže u protoku energije 
 • Logosinteza® uzima nazad tvoju energiju na pravo mesto u tebi, u tvoje Ja 
 • Energija se kreće, na pravo mesto 
  • povezana je sa Esencijom, sa tvojim višim Ja 
  • pomaže, da si opet ceo i srećan 
 • Logosinteza ® pomaže, da pokrećeš energiju 
  • pomera energiju na pravo mesto
  • uspostavlja protok u sada-i-ovde 
  • iz tvog ličnog prostora oduzme energiju koja ne pripada tebi
  • Pomaže ti da se razvijai rasteš

Sve što je bilo je nestalo, sve što jeste može da bude, sve što dolazi može da bude

Mehanizam Logosinteze je moć reči.Ono što vas može izbaciti iz ravnoteže:

 • Članovi porodice
 • institucije
 • radno mesto
 • kulturni koncepti
 • vrednosti
 • uverenja
 • gradovi
 • države
 • školski razredi
 • drugovi
 • lekari
 • vodje
 • mediji
 • životinje….

Ispitajte svoje okidače, oni mogu bit vizuelni, auditivna, kinestetička, oflaktorna, gustativna.

Reči i rečenice imaju aktivnu i delotvornu moć, koja prevazilazi njihov sadržaj.

Изборник