Terapije

Logosinteza

Logosinteza je praktičan I veoma efikasan put  da se odrasli I dete oslobode teških sećanja, emocionalnih rana I ograničavajučih uverenja.

Saznaj više…

Geštalt terapija

U početku se ovaj pravac zvao Terapija koncentracije i mislio je da je koncentracija najefikasnije sredstvo u lečenju neurotičnih i paraniodnih poremećaja

Saznaj više…

Geštalt usluge

Rad sa odraslima

Dobro došli na doživljajnu terapiju , hvala vam sto omogućujete sebi kvalitetniji, puniji I srećniji život…..Zaslužujete to.

Saznaj više…

Geštalt terapija sa decom

U muzejima širom sveta možemo videti igračke koje datiraju iz vrlo starih vremena, čak i do nekoliko hiljada godina pre naše ere. Dečja igra je zajednička pojava za sve kulture.

Saznaj više…

Geštalt terapija sa adolescentima

Postoje tri  faze u adolescenciji koje nisu vezane za godine adolescenta, tj mogu se ponavljati ili smenjivati: faza razgradnje (pojačavanje granica izmedju generacija), faza produbljivanja unutrašnjeg života i faza integracije (stabilizacija organizovanja intrapsihičkog i interpersonalnog).

Saznaj više…
Изборник