Centar za edukaciju i savetovanje  MENTAL SPA otvorila sam sa namerom  da   promovišem zdrave stilove života uz negovanje opšteg mentalnog ( psihičkog i fizičkog stanja) čoveka. Uz veliko poštovanje psihosomatike, discipline koja je dokazala da psihološki neugodni doživljaji, sukobi i nerešeni odnosi i delovanje negativnih emocija mogu izazvati telesne bolesti i da nema čoveka koji nema ovakvih i sličnih problema, mi se i bavimo prevencijom, lečenjem i psihološkim rastom  i razvojem individue. 

Mental Spa  primenjuje geštalt pristup u svom radu. Geštalt terapija  je jedan od psihoterapijskih pravaca i označava u svom prevodu formu ili celinu. Pioniri ovog pristupa su bili Fric i Lora Perls, Martin Buber, Džozef Zinker. Pripada humanističko- egzistencijalnoj struji, ali je takodje geštalt pristup jako otvoren i integrativan, gde povezuje i  druge veštine koje dolaze iz drugih pravaca.  Živimo u vremenu fuzije mnogih naučnih i tehnoloških dostignuća, koje nas uvode u nove i zanimljive kreativne načine bivstvovanja u ovom svetu. Njegovu osnovu čine humansističke pretpostavke i filozofije egzistencije, psihoanalitička tradicija iz koje je nastao i spiritualnost filozofije istoka……

Geštalt terapeuti veruju u kreativan, transformišući i isceljujući potencijal svakog coveka i lekovitost ljudskog kontakta.  Upravo tako je i nastao Mental spa, uz lekovite moći razgovora koje utiču na celokupno mentalno stanje organizma koje obuhvataju i fizičko i duhovno i psihičko.. Cilj terapije je da pokrene i usmeri autentične snage bića tj pokrene prirodne procese uspostavljanja ravnoteže na mentalnom i telesnom planu. Psihoterapija je neophodna danas svima kao neodvojivi element savremenog načina života.

U centru Mental Spa Gestalt terapija se moze kombinovati  i sa Accsess Bars terapijom (set alata I tehnika  dizajniranih tako da vam pomognu da promenite bilo koji aspect vaseg zivota sa kojim nismo zadovoljni I namenjen je svima) I Logosintezom (koristi se kada sistem pojedinca nije u ravnotezi I kada se ne reaguje adekvatno, radi sa disociranim iskustvima koja mogu biti  narusena sa razlicitih strana)  Na kreativan nacin primenjujem I kombinujem pristupe ili ih koristim odvojeno u skladu sa problematikom I potrebama klijenata .

Da li imate osećaj da život prolazi pored vas?

Više o terapijama u zasebnim odeljcima.

Malo reči o svesnosti i sposobnosti da se bude ovde i  sada:

Odbaciti svoje sopstveno iskustvo znači zatvoriti svoj sopstveni razvitak, negirati svoje sopstveno iskustvo ynači staviti laž u usta svom životu, a to se može smatrati negiranjem duše.

                                                   Oskar Vajld 

 

Изборник