U muzejima širom sveta možemo videti igračke koje datiraju iz vrlo starih vremena, čak i do nekoliko hiljada godina pre naše ere. Dečja igra je zajednička pojava za sve kulture.

Being a Gestalt therapist means for me consulting with my clients as young as they are and doing so with genuine respect, interest and acceptance of their position. It means giving full legitimacy to the childs own independent will.

                                                                                     Margherita Spagnuolo Lobb

Istraživanja su pokazala da deca spontano koriste igru kao sredstvo rešavanja unutrašnjih konflikata i problema sa kojima se sreću. Putem igre, ona ovladavaju veštinama važnim za život u zajednici. Igra je i važno sredstvo komunikacije pre nego što u potpunosti ne ovladaju jezikom. Posmatrati energiju kojom je dete uneseno u igru i važnost koju pridaje svojim likovima znači privilegiju posmatranja njegovog unutrašnjeg sveta na najspontaniji i najotvoreniji način.

Terapeuti su odavno shvatili važnost igre za dečiji razvoj, pa su razradili metode u kojima se igra koristi kao terapijsko sredstvo. Rani psihoanalitičari su dečju igru posmatrali kao analogiju slobodnim asocijacijama kod odraslih koje otkrivaju važne sadržaje iz našeg unutrašnjeg sveta. Dobar kontakt sa igrom je u stvari dobar kontakt sa samim sobom.

Danas postoji terapija igrom, najčešće uputrebljavana u radu sa decom, u kojoj se na strukturisani način koriste elementi igre u cilju psihodijagnostike i rešavanja problema kod dece.

Deca, kroz igrovne tehnike i usmeravanje i tumačenje, prevazilaze i otklanjaju svoje trenutne poteškoće. S obzirom na to da neka deca u svojim razvojnim fazama teško identifikuju i izražavaju svoja osecanja, na terapiji uče kako, koja su i šta znače, tako da pomoću određenih metoda olakšavamo proces, jer se deca drugačije izražavaju od odraslih, zbog nedovoljnog znanja i iskustva. Mogući metodi rada kroz igru mogu biti:

  • crtanje i fantazija
  • pričanje priča i poezije
  • pravljenje stvari
  • igra u pesku

U opštoj dečjoj populaciji, ako nam je za utehu, daleko je više ,,prolaznih problema,,koji se tokom razvoja gube, nego prave patologije. Upravo toj deci je i namenjena ova vrsta terapije. Suština je u tome da se ne radi na oklanjanju simptoma, već samom promenom u detetu, neurotični simptom nestaje..i dete se usmerava na to da bolje koristi svoje potencijale, gde se otvara mogućnost da efikasnije rešava i sve naredne teškoće na koje će naići u svom razvoju.

Изборник