Senzitivni period

Adolescencija? Da li je to faza, period, vid ,,privremenog ludila,,? Svakako je  vreme pojačane senzitivnosti i turbulentnosti….Medjustanje  izmedju detinjstva i odraslog doba, gde nam odredjena iskustva omogućavaju odredjeni razvojni pomak…Postoje tri  faze u adolescenciji koje nisu vezane za godine adolescenta, tj mogu se ponavljati ili smenjivati: faza razgradnje (pojačavanje granica izmedju generacija), faza produbljivanja unutrašnjeg života i faza integracije (stabilizacija organizovanja intrapsihičkog i interpersonalnog). U adolescentnom periodu načini interpersonalne povezanosti podležu dramatičnim promenama. Važnu ulogu u oblikovanju adolescentnog iskustva u pogledu doživljavanja sebe  imaju prijatelji, romanse i rivalstva… A roditelji? Odnosi sa roditeljima se takodje menjaju, redefinišu. Odnosi sa roditeljima mogu postati distanciraniji, izazovniji, obeleženi konfliktom i nezadovoljstvom. Adolescenti podležu postepenoj transformaciji, za razliku od dotadašnjeg ispunjavanja očekivanja roditelja…Zbog čega je sve ovo bitno?

Važnost terapeuta

Zato što su terapeuti upravo svedoci ovih transformacija na drugačiji način od roditelja, naša je uloga ta da ukažemo na to da su konflikt i nerazumevanje izmedju deteta i roditelja upravo prilika za zanimljivije i na obostrano zadovoljstvo bogatije odnose. Sam efekat promena u adolescenciji, adolescenta mogu ometati u odnosu prema samom sebi. Unutrašnji svet ličnog iskustva adolescenta je širok i ponekad eksplodira, oni to često čuvaju od odraslih,roditelja. Upravo to terapeuti nastoje da otkriju i da tome pristupe.

U ovom jako važnom periodu terapeuti sa adolescentima rade na granicama, koje razdvajaju, ali su i mesto susreta.. Granicu čini dvostruki proces (kapacitet da se udruži i spoji i kapacitet da se odvoji i razgraniči) Upravo u ovom periodu se  stvara kako sposobnost  tako i ograničenje u pogledu  načina ostvarivanja kontakta u odraslom dobu.

Olakšavanje i prihvatanje najproblematičnijeg životnog doba, nalaženje pravog puta na hrabar i upečatljiv način bey posezanja nedozvoljenih i destruktivnih supstanci. Veoma je bitno znati da je dovoljna svesnost za dobro raspoloženje.

Prevencija i očuvanje zdravih stilova života

Ono što oslikava zdrav razvoj je uspešno uskladjivanje unutrašnjeg života sa spoljnim mogućnostima…ovo je naročito teško adolescentima..Zato oni pribegavaju u nekim situacijama linijma manjeg otpora i brzom načinu i naizgled rešavanju problema..gde će npr.problem stidljivosti rešiti opijanjem, problem patnje , bola rešiti narkoticima, obezboliti se…itd..zdravije je naučiti kao da živimo i suočimo se sa tim gradeći i razvijajući kapacitete za psihološki rast i razvoj , koristeći sopstvene resurse i potencijale…radeći na podršci transformaciji u pogledu doživljavanja selfa, gde terapeut radi na uspešnom rešavanju konflikata i prepreka koje dolaze iz spoljnog sveta, uočenih pretnji i traženih ciljeva uz upoznavanje  unutrašnjeg sveta, sa ciljem razvijanja sposobnosti za ostvarivanje uspešnih kontakata kako u sadašnjosti , tako i u budućnosti..Povećanje svesnosti adolescenata o značaju mentalne higijene i edukovanje  jako je bitno, kao i to da vas imaju na raspolaganju.

Изборник