U potrazi za smislom

 

                           U potrazi za smislom

Da li zaista mislite da se gotov smisao  nudi kada dodjete kod psihoterapeuta, psihijatra bilo zbog tuge , gubitka smisla, nezadovoljstva…Nećete dobiti odgovor dok ne pročitate tekst do kraja. Nije dugačak, a ni komplikovan, pitanje je da li nudi rešenje…dolazak ili povratak smisla…Ovo što pišem možda ima ili nema smisla, po rečima V.Frankla, sam život možemo učiniti smislenim na tri načina:

-preko onoga što dajemo životu npr-stvaralaštvo

-preko onoga što uzimamo npr način doživljavanja vrednosti

-preko stava koji zauzimamo prema sudbini koja više ne može da se popravi-npr.  neizlečiva bolest.

Čoveku je potreban kontakt, terapeuti svakako utiču na menjanje sveta, jer klijent došavši na terapiju želi da se promeni jer je zakočen, izgubljen, frustriran, a nakon terapije on pronadje svoje mesto u svetu….možda nadje smisao…ljudski susret i pravi autentični kontakt menjaju i pokreću…Geštalt terapija ima za cilj BUDJENJE SVESNOSTI, OSEĆAJA STVARNOSTI I ODGOVORNOSTI. Ljudi,, izgube smisao,, jer izgube sposobnost doživljavanja stvari (emotivna otupelost, zakočenost i sl.Doživljavanje se traži, ne stimulaciojom, već SENZIBILIZACIJOM-povratkom osetljivosti i povećanjem svesnosti.

Oni zajedno osmišljavaju i vraćaju izgubljeni smisao i značenje u stvarima, ne izmišljamo značenja, već ih detektujemo…O smislu života razmišljamo u terminima specifičnog smisla ličnog života u datim okolnostima. Zar  vas ne raduje činjenica da je svaki čovek jedinstven i svaki život neponovljiv i da je žalosno propustiti takvu šansu da svako može dati i uzeti na svoj originalan  način…Život je lanac pitanja na koje svaki pojedinac daje odgovor i ostavlja svoj lični pečat …a odgovor znači preuzeti odgovornost i odlučivati kako će odgovoriti na pitanja o životu i u životu. Izbor je samo vaš.

Suština opstanka je u idealu ka kome težimo, a sama težnja ne podrazumeva ispunjenje, već preuzimanje rizika za greškom.Gete je jednom prilikom rekao,, Uvek moramo ciljati u centar, iako znamo da nećemo uvek da pogodimo cilj,,

Naravno ovo nije rešenje, recept ne postoji, pre smisla moramo imati volju, lenjost ubija volju, volja je tu, možda uspavana..Tehnike geštalt terapije mogu poslužiti na dva načina da bi se klijent doveo u kontakt sa sopstvenim doživljjem -jedan način življenja je da prestane da izbegava (prikriva doživljaj), a drugi način je kako da sakupi energiju koja bi se nosila sa sadržejem svesnosti( osvešćivanje i suočavanje sa realnošću)

A za čitanjem teksta potreban  je minimalni napor……

 

Dragana Potić

Dragana Potić je rodjena 1977 god u Zaječaru, Srbija. Osnovne studije pedagogije Filozofskog fakulteta završila je 2002 godine, a sa školovanjem je nastavila 2004 kada se zainteresovala za geštalt psihoterapiju, kada je i započela edukaciju pri Geštalt studiju za edukaciju iz psihologije škola dr.Lidije Pecotić, koji je ogranak Malteškog instituta za psihoterapiju. Master studije iz geštalt psihoterapije završila je na malteškom institutu. Član je Geštalt studija Beograd, Srpskog udruženja za Geštalt psihoterapiju, Saveza društava  psihoterapeuta Srbije, nosilac Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju i član i nosilac  Evropskog sertifikata za gestalt psihoterapiju (EAGT).  Njena životna pitanja i  odgovori koje je tražila, baveći se pitanjem egzistencije u najširem smislu te reči tražila je kroz literaturu, pedagošku, psihološku,  filozofsku. Gestalt terapiju kombinuje sa drugim vrstama terapije kao sto je Accsess Bars tehnika I Logosinteza, sistem vodjene promene.

Duboko veruje u moć i analizu podsvesti kao načina da bolje upoznamo sebe i suočimo se i prevazidjemo mnoge ,,probleme, dileme,, i pronalazeći nove načine postojanja, živimo i razvijamo se psihološki učeći o sebi i svojim kreativnim potencijalima…sve je sklono promeni, a ponekad te promene nas mogu destabilizovati, u nama je resurs i put da pronadjemo način. Kada nadje odgovore, postavljaju se nova pitanja…i traganje se nastavlja isto tako je i u psihoterapiji kada se odlučimo za korak da podjemo sebi u susret, u sobi sa terapeutom. Ona je uspela da sva interesovanja spoji u jedan od većih ciljeva , a to je razvoj psihoterapijske misli i načina života, širenje terapijske kulture kao i da sve to pretoči u rad sa decom, adolescentima, odraslima ..

Osnovu Geštalt pristupa čine humanističke pretpostavke i filozofije egzistencije, kao i filozofije istoka..Njeno radno iskustvo kao pedagog škola omogućilo joj je uvide u to šta nedostaje našem školstvu, rad na unapredjenju trijade odnosa roditelj-dete-pedagog, mogućnost angažovanja terapeuta u školama, tako da su deca sa kojoma je radila imali tu privilegiju. Radila je 10 godina u školama kao pedagog, od toga 5 godina na Kosovu u periodu od 2005-2009god. Paralelno sa tim edukovala se sa geštalt psihoterapeuta,voli i uživa u muzici, jogi i naravno u radu sa ljudima, rastući zajedno sa njima, šireći i deleći iskustva…

Изборник