Dobro došli na doživljajnu terapiju , hvala vam sto omogućujete sebi kvalitetniji, puniji I srećniji život…..Zaslužujete to.

INDIVIDUALNI RAD

U geštalt terapiji se nastoji da klijent u većoj meri sam sprovodi terapiju, dok je terapeut posmatrač, komentator i vodič terapijskog procesa. Postižući svesnost, kroz proces, klijent postiže i prihvatanje odgovornosti za sopstveno ponašanje.

Geštalt terapija se primenjuje kod zdravih osoba koje imaju izvesnih teškoća i problema, kod ,,neurotičara,, i dece, takodje i kod karakterno izmenjenih ljudi…Ona je efikasna kod preterano socijalizovanih, skučenih i inhibiranih, fobičnih, , perfekcionističke, , neefikasne ili potištene…U individualnoj terapiji, seansi jedan na jedan , podstiče se razvoj jedinke i njenih potencijala, cilj je sagledavanje, razumevanje i prihvatanje sebe…menjanjem sebe i svog pogleda, dobićemo novog sebe, proširićemo mogućnost izbora i biti otvoreni za promenu. Život postaje kvaliteniji, jer se kod jedinke  razvija kreativni potencijal za rastom i razvojem.

Obratite se terapeutu ukoliko:

 • imate želju za kvalitenijim životom
 • preventivno, radi očuvanja i unapredjenja mentalnog zdravlja
 • želite da poboljšate emotivni i socijalni život
 • ukoliko imate probleme u sferi ličnih interesovanja, životnih ciljeva
 • ukoliko imate napade panike, anksioznosti, opsesivno-komp.poremećaj
 • ukoliko tugujete usled gubitka(drage osobe, razvoda)
 • ukoliko ste depresivni, fobični
 • ukoliko imate porodične probleme
 • ukoliko vodite stresan život
 • ukoliko imate nesanicu, košmarne snove
 • ukoliko imate neku od autoimunih bolesti (pomoć u vidu psihološke podrške)

Geštalt terapeut ne pruža klijentu POMOĆ kroz savete i instrukcije, jer bi mu na taj način pružio SVOJE odgovore i svoju svesnost. Ovo je jako bitno, može se dati savet sa naglašenošću da je to ono šta bi terapeut uradio….zato je veoma bitno da svaki čovek TRAŽI i NADJE svoje odgovore, jer će jedino tako preuzeti odgovornost za sebe i svoje izbore i

ODREDITI   S V O J   P U T…

 

Изборник